Liberal Alliance? Er det ikke bare dem der vil gøre de rige, rigere og de fattige, fattigere?

NEJ! Læs med herunder og læs dig frem til noget af vores politik. Måske bliver du klogere.

Vores politik:

 • Ingen skat af de første 7.000 kr.

  For at modvirke de negative konsekvenser af det høje skattryk, skal vi sænke skatten – markant. Vi mener i Liberal Alliance, at borgerne skal kunne forsørge sig selv, før de skal forsørge staten.

  Vores politik er derfor, at ingen skal betale skat af de første 7.000 kr. de tjener om måneden. 84.000 skattefrie kr. om året vil frigive flere penge til den enkelte borger og familie, som de kan bruge på sig selv i stedet for at skulle finansiere staten. Det er både retfærdigt og godt for samfundsøkonomien.


 • Max. 40 % i skat

  Det er også urimeligt, at en almindelig dansker skal betale ca. 50 % af sin indkomst i skatter og afgifter, og at en topskatteyder skal betale hele 67 % af sin indkomst i skatter og afgifter.

  Vi skal have markant lavere skat på arbejde og aktier og fjerne topskatten, så man maksimalt skal betale 40 % i skat samlet. Det bør ikke være sådan, at staten får lov til at tage over halvdelen af éns arbejdsindkomst.

  Et markant lavere skattetryk vil være til gavn for borgerne og det danske samfund. Det vil give mere frihed og skabe mere økonomisk dynamik, så vi alle sammen bliver rigere. Det er både retfærdigt, ambitiøst og gavnligt for vores økonomi.

 • Mindre bureaukrati i sundhedsvæsenet

  Udgifter til sundhed udgjorde i 2018 8,3 % af Danmarks BNP. Danmark er derfor det land i EU, der har de relativt højeste udgifter til sundhed, og udgifterne forventes at stige i takt med, at befolkningen bliver ældre.

  Men bare fordi vi bruger mange penge på sundhed i Danmark, betyder det ikke, at vores system er bedst. Bl.a. viste et studie i The Lancet, at Danmarks sundhedssystem kun ligger på en 24. plads globalt, og vi har det værste sundhedssystem i Norden, selvom både Norge og Sverige har færre sundhedsudgifter. Danmark har også lavere middellevetid end både Norge og Sverige.

  Det er Liberal Alliances politik, at vi skal udvise langt mere tillid til de ansatte i sundhedsvæsenet. I dag er der alt for meget unødigt bureaukrati, som betyder, at medarbejderne skal bruge lang tid på at registrere og dokumentere deres arbejde. Alt sammen fordi politikerne ikke har tillid til, at medarbejderne gør deres arbejde ordentligt.  

  Når en stor del af tiden skal bruges på kontrol og bureaukrati, er der mindre tid til patienterne. Det gør de ansatte stressede, som ikke får mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt, og borgerne får ikke en lige så god behandling.   

  Derfor skal alt unødigt bureaukrati skæres væk, så medarbejderne kan fokusere på kerneopgaven: at give patienterne en god behandling og service. Et minimum af kontrol og registrering er nødvendigt, men i dag har det taget overhånd i sådan en grad, at vi er nødt til at sætte foden ned – for både medarbejderne og patienternes skyld.

 • Det mener Liberal Alliance om frit skolevalg

  I Liberal Alliance ønsker vi mere frihed i den danske folkeskole. Vi mener, at man skal have mulighed for at vælge den skole, man mener er bedst for ens barn. Man skal frit kunne vælge mellem folkeskole, uanset om man ønsker plads på distriktsskolen, en anden folkeskole eller en fri- eller privatskole. Hvis man har børn med særlige behov, vil vi også sikre et nemmere frit skolevalg af specialskole.

  Forældre, der ønsker mere medindflydelse, skal have lov til det. Derfor ønsker vi, at skolebestyrelser rundt omkring på landets skoler skal have større medbestemmelse. Samtidig skal det være nemmere for forældre eller kompetente fagpersoner at starte deres egen skole eller daginstitution, hvis de ønsker det.

  Der skal være større handlerum og mere frihed på skolerne til at danne rammer, der udover uddannelse sikrer både trivsel, dannelse og et fagligt højt niveau i undervisningen. Og det skal være frivilligt for hver enkelt skole, om de ønsker at være underlagt folkeskolereformen.

  Sidst men ikke mindst ønsker vi at forhøje den statslige støtte til fri- og privatskoler, så koblingsprocenten hæves til 80 %. På den måde kan egenbetalingen sænkes, og flere forældre får mulighed for at tilvælge en fri grundskole.